Search
Close this search box.

CasusGrill 輕鬆Grill 一 Grill – 一夜干秋刀魚

Share Article

同金目鯛比較,秋刀魚油份會多D,所以肉身會較有口感同埋可以燒到D皮好脆口。小編覺得比金目鯛,不過都係唔好燒咁耐,大約5-7分鐘好啦。

上次燒金目鯛嗰陣唔記得拍片,今次有拍返啦。同金目鯛比較,秋刀魚油份會多D,所以肉身會較有口感同埋可以燒到D皮好脆口。小編覺得比金目鯛,不過都係唔好燒咁耐,大約5-7分鐘好啦。

燒烤難度: ⭐

好味指數:😋😋😋😋😋

You might also like

[BBQ ANYWHERE] 丹麥 CASUSGRILL 無火環保燒烤爐 – 得獎小檔案
CasusGrill 文章

CasusGrill – 得獎小檔案

千期唔好睇小CasusGrill™ 設計好似簡單, 其實由2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣年面世之後就不斷贏得多項🌍🌍國際設計同產品大獎。

Adriano Adami Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto Giardino Prosecco
神之水滴

唔飲香檳 不如試下92分嘅意大利 Prosecco

今次推介嘅Prosecco 係Adriano Adami (阿達米科蒂茲特) 酒莊的旗艦氣酒 — Adriano Adami Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto Giardino — 由100%本土葡萄Glera釀造。